Jsme držitelem osvědčení oprávněného hospodářského subjektu (AEO) – AEOC č. 1504D3

Postavení AEO poskytuje zjednodušení procedur na straně deklaranta i celní správy, neboť toto svědčení je uděleno na základě finančního i celního auditu pouze spolehlivým, celní problematiku znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům. Takové subjekty pak poskytují určité záruky v jednání jak s Celní správou ČR, tak i s ostatními celními správami členských států EU. Na základě bilaterálních smluv mezi EU a třetími zeměmi bude možno uznat postavení AEO i ve třetích zemích, čímž se zvýší prestiž takové certifikované společnosti.

Jako držitelé oprávnění AEOC jsme oprávněni využívat určité výhody spojené s celním řízením:

  • snadnější přístup k celním zjednodušením včetně centralizovaného celního řízení,

  • úlevy ve vztahu k fyzickým i dokladovým kontrolám,
  • provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik,
  • možnost požádat o provedení kontroly na specifickém místě.

 

SPOLUPRACUJTE S NÁMI ..

ZAVOLEJTE NÁM

+420 603 498 738

NAVŠTIVTE NÁS

budova MAX 32, J.A.Bati 5648, Zlín

NAPIŠTE NÁM

využijte kontaktní formulář