POMÁHÁME

Čas od času není na škodu pozastavit a zamyslet se nad těmi, kterým není úplně přáno to, co my považujeme za běžné a samozřejmé. Úsilí naší práce rádi a s pokorou úročíme i ve prospěch těch, kteří pomoc nás, zdravých a produktivních, často potřebují. Zde publikujeme několik projektů, kterým se snažíme pomáhat. Nepřidáte se ?