intrastat-zlin

 

CELNĚ - DEKLARAČNÍ SLUŽBY

  • příprava a zpracování dokladů pro celní řízení
  • příprava a zpracování písemných celních prohlášení při dovozu zboží
  • příprava a zpracování písemných celních prohlášení při vývozu zboží
  • příprava podkladů pro získání potvrzení o původu zboží EUR.1, Form.A apod.
  • vystavení deklarace o celní hodnotě
  • vystavení přepravních dokladů CMR, CIM
  • přímé zastupování v celním řízení před celním úřadem
  • vedení kompletní evidence zjednodušených postupů v souladu s konkrétními podmínkami stanovenými celním úřadem
  • elektronické podávání zjednodušených celních prohlášení
  • pomoc při komunikaci a korespondenci s celním úřadem

FLEXIBILITA A OPERATIVNÍ ŘEŠENÍ PŘI CELNÍM ŘÍZENÍ - ŠETŘÍME VÁŠ ČAS

Již od roku 2008 využíváme možností zjednodušených postupů při vývozu zboží, spočívající ve vyřizování vývozních doprovodných dokladů (VDD) a až po propuštění do navrženého režimu probíhají pouze elektronicky. Odpadá tak nutnost ohledu na pracovní dobu celního úřadu. Výrobce obdrží VDD v elektronické podobě - stačí jej pouze vytisknout a předat dopravci.   

Máte zájem o tuto službu ? Napište nebo se zeptejte !